Kariera nie sprzyjała ich aktywności?

 

W polskich szkołach pracuje ok. 700 tys. nauczycieli. Ich system awansu zawodowego obejmuje kolejne stopnie: nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, których osiągnięcie związane jest ze wzrostem wynagrodzenia.

Kontrola NIK objęła Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rolnictwa, centrum Edukacji Artystycznej, 5 Kuratoriów Oświaty, 10 jednostek samorządu terytorialnego i 24 szkoły publiczne w latach szkolnych od 2015/2016 do 2017/2018. Miała sprawdzić, czy rozwój zawodowy przekładała się na jakość pracy nauczycieli, jej wyniki i motywację do dalszego rozwoju po uzyskaniu tytułu nauczyciela dyplomowanego.

Jak wynika z kontroli NIK, system awansu zawodowego nauczyciela obowiązujący w latach 2015–2017 wpływał korzystnie na rozwój zawodowy. Co więcej, kariera przekładała się na jakość pracy nauczycieli. Jednak, jak zauważa NIK, po awansie zawodowym aktywność zawodowa częściowo spadała.

– Zdecydowana większość nauczycieli wykazała się skutecznym podwyższaniem kompetencji zawodowych i jakości pracy własnej oraz szkoły. Działania służące podnoszeniu kompetencji zawodowych i jakości pracy szkoły podejmowane przez nauczycieli w czasie stażu poprzedzającego awans na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego były kontynuowane również w pierwszych dwóch latach szkolnych po ich uzyskaniu, chociaż aktywność zawodowa nauczycieli w poszczególnych analizowanych działaniach zmieniała się – zauważa NIK.

Źródło: 

kup artykuly platne