Miasto ogłosiło konkurs na wyłonienie animatorów społecznych

   • Intensyfikują się działania podejmowane w ramach projektu rewitalizacji miasta
  • Rybnik chce wyłonić osoby wspierające mieszkańców dzielnic objętych przedsięwzięciem
  • To jeden z 20 samorządów, wybranych w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast 

Intensyfikują się działania podejmowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”. Miasto ogłosiło konkurs na wyłonienie animatorów społecznych, którzy będą wspierać mieszkańców dzielnic objętych przedsięwzięciem w realizacji ich pomysłów na swoje otoczenie.

Rybnik jest jednym z 20 samorządów, które zostały wybrane w konkursie Ministerstwa Rozwoju „Modelowa rewitalizacja miast”. Miasto pozyskało ponad 3 miliony złotych dotacji na działania, których celem jest ożywienie obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście.

– Rewitalizacja to pewien sposób myślenia o mieście i jego rozwoju. W tym projekcie rozumiana jest przede wszystkim jako kompleksowe działanie na wskazanym terenie, związane głównie z ożywieniem społecznym, a poprzez to przestrzennym, terytorialnym, materialnym – wyjaśnia Marcin Stach, doradca prezydenta Rybnika do spraw rewitalizacji. – Wcześniej rewitalizacja była skierowana na remonty budynków. Dziś wiadomo, że pomijanie w tym procesie ludzi, brak działań społecznych nie tylko nie przynosi efektów, ale wręcz generuje ujemne skutki – zostają odremontowane budynki, w których nic się nie dzieje. Nie pomyślano bowiem, komu i jakim funkcjom podjęte działania mają służyć, zarówno w kontekście np. danej dzielnicy, jak i całego miasta – dodaje Stach.

 

Rewitalizacja musi zatem opierać się na dialogu z mieszkańcami, na wsłuchaniu się w ich potrzeby i oczekiwania. Dlatego też Rybnik poszukuje animatorów społecznych, którzy stworzą i wdrożą program animacyjno-partycypacyjny na obszarach rewitalizacji. W związku z tym Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– Poszukujemy osób, które wesprą społeczność lokalną w realizacji pomysłów związanych z miejscem zamieszkania, osób, które spiszą i zarekomendują kierunki rozwoju obszarów rewitalizowanych. Oferty przyjmowane są do 9 maja, szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej – wskazuje Paulina Dróżdzel, koordynatorka projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika.

Specyfiką rybnickiego programu rewitalizacji jest fakt, że obszary objęte przedsięwzięciem różnią się od siebie – każdy ma swój indywidualny charakter. Nie stanowią też zwartego terenu, lecz są od siebie oddalone, co stanowi dodatkową trudność. Animatorzy będą musieli więc zmierzyć się ze sporym wyzwaniem i poszukać odpowiednich narzędzi dla realizacji działań.

– Chcemy, by animatorzy, pracując ze społecznością, pomogli miastu zobaczyć dane miejsce w taki sposób, w jak widzą je mieszkańcy i sprawić, by stało się ono bardziej przyjazne dla tych ludzi i całego miasta. Poszukujemy specjalistów, którzy wiedzą, jak trzeba pracować ze społecznością lokalną, jak budować motywację w ludziach po to, by chcieli coś zmienić – podkreśla Marcin Stach.

 

Rola animatorów będzie polegała przede wszystkim na rozpoznaniu środowiska, np. sprawdzeniu, w jaki sposób na danym obszarze tworzą się więzi społeczne, kto jest naturalnym liderem, w jaki sposób ludzie się komunikują ze sobą, jakie instytucje są dla nich istotne itd. Specjaliści sprawdzą, co dla mieszkańców danej dzielnicy jest ważne, lub odkryją, że nie ma nic takiego, a w związku z tym konieczna będzie próba zintegrowania ludzi wokół nawet jakiejś drobnej rzeczy.

– Kiedy animator zyska rozeznanie o komunikacji, relacjach, więziach itp., wtedy może swoim działaniem – na zasadzie zaproszenia do czegoś, otworzenia tematu, rozbudzenia jakiejś idei, pomocy w zakresie skonstruowania wspólnej inicjatywy – dać ludziom swoją energię, która jak fala spowoduje synergię wśród mieszkańców. Efektem tego będzie zaś zwiększenie świadomości mieszkańców, poziomu ich odpowiedzialności, sprawczości, motywacji. Jeżeli przy tym pojawią się np. jakieś grupy inicjatywne, stowarzyszenia, grupy lokalne to będzie to ogromny sukces – zaznacza Marcin Stach.

Działania programu „Modelowa rewitalizacja miast” zakończą się w 2018 roku, Rybnik będzie jednak je kontynuować w ramach Lokalnego Program Rewitalizacji, który w dalszej perspektywie zostanie przekształcony w Gminny Program Rewitalizacji, dający więcej możliwości.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd