Wierzy w to 88% z nas

 

Z najnowszego sondażu firmy Randstad wynika, że swoje szanse na znalezienie nowego zatrudnienia oceniamy rekordowo wysoko. Nadzieję na znalezienie pracy bez komplikacji ma 88% badanych, a 68% uważa, że może znaleźć stanowisko na równie dobrych warunkach, jak zajmowane.

Badanie dowiodło, że poczucie ryzyka utraty pracy w stosunku do poprzedniego kwartału zmalało o 4%. Obecnie dużą obawę utraty pracy przejawia 8% uczestników badania. Ryzyko najsilniej odczuwane jest przez kasjerów, sprzedawców i pracowników obsługi, robotników niewykwalifikowanych, pracowników biurowych i administracyjnych oraz mistrzów i brygadzistów.

Życie zawodowe to domena bardzo wrażliwa na różne czynniki, a Polacy nie żyją w modelowej rzeczywistości, w której wszyscy zarabiają średnią krajową. Niepokój ryzyka utraty pracy mieszkańców małych miast i wsi jest dwukrotnie wyższy niż zamieszkujących miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. A kasjerów, sprzedawców i robotników o niskich kwalifikacjach lęk przed utratą pracy dotyka dwukrotnie częściej niż inżynierów i techników – komentuje ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Łukasz Komuda.

W badaniu pytano również o powody zmiany pracodawcy. 50% ankietowanych uzasadnienie widzi w wyższym wynagrodzeniu, do 50% w porównaniu do poprzedniego badania wzrósł także odsetek tych osób, które chcą rozwijać się zawodowo.

Źródło: