Czekają nas podwyżki opłat?

 

Ogłoszenie wyników wyborów samorządowych rozpoczęło falę podwyżek opłat za śmieci w gminach. Ich powodem są wyższe koszty składowania, energii i transportu oraz zwiększenie stawki opłaty środowiskowej. Podwyżki cen wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w różnych miastach sięgają od kilkudziesięciu do 100%.

– Podwyżkę opłat za śmieci wymusza strona wydatkowa systemu, a więc odbieranie i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie. Przyczyny znacznych podwyżek w Polsce są m.in. prawie sześciokrotny wzrost cen transportu, energii i tzw. opłaty marszałkowskiej ponoszonej z tytułu składowania odpadów. Ta ostatnia będzie zresztą wzrastać także w przyszłych latach – wyjaśnia rzecznik Przemyśla Witold Wołczyk.

Z takim wyjaśnieniem nie zgadza się ministerstwo środowiska. Resort uważa, że w gminach powinna nastąpić obniżka opłat za śmieci, wynikająca z selektywnej zbiórki odpadów. W odpowiedzi na liczne interpelacje poselskie stwierdzono również, że system wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych powinien być na tyle zbilansowany, by gmina nie musiała do niego dopłacać.

– Na pewno skończy się czas tanich śmieci, które nie są segregowane, a zacznie się czas, w którym surowce wtórne będą miały swoją wartość. Przepisy nowelizowanej ustawy nie oznaczają wzrostu opłat za śmieci dla mieszkańców. Wręcz przeciwnie, wprowadzają mechanizmy pozwalające na obniżkę opłat za śmieci, takie jak możliwość stosowania kompostowników przydomowych, ze stosownym obniżeniem opłaty czy premiowanie selektywnej zbiórki odpadów poprzez czterokrotnie mniejsze opłaty za segregowanie odpadów u źródła. Dlatego proponujemy, aby odpady, które będą właściwie segregowane, były dla mieszkańców 4 razy tańsze – skomentował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

kup artykuly platne