Zmiany opłat taryfy nocnej

 

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryf czterech największych dystrybutorów energii elektrycznej (OSD), wprowadzone w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia taryfowego. Zmienia ono wysokość opłat, towarzyszących tzw. taryfie nocnej.

Nowe rozporządzenie taryfowe Ministra Energii zostało przyjęte 29 grudnia, a w sobotę 30 grudnia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i tym samym weszło w życie. W związku z pojawieniem się tej regulacji, czterej dystrybutorzy 29 grudnia wystąpili z wnioskami o zmianę zatwierdzonych już wcześniej taryf dystrybucyjnych na 2018 r., w środę Prezes URE zmiany te zatwierdził. W czwartek Urząd opublikował nowe taryfy Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Energa-Operator i Enea Operator.

Jak przypomniał URE, zmiany polegają na utworzeniu dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w godzinach od 22.00 do 6.00. W zamyśle Ministerstwa Energii utworzenie nowej grupy taryfowej ma promować ogrzewanie elektryczne w godzinach nocnych, co z kolei ma zagospodarować potencjał produkcyjny elektrowni w tzw. dolinach nocnych. Krajowe zużycie jest w nich na tyle niskie, a produkcja w innych źródłach – głównie elektrowniach wiatrowych – na tyle duża, że stanowi to poważny problem dla energetyki zawodowej. Większość eksploatowanych przez nią bloków nie może pracować z niewielką częścią mocy nominalnej. Jednostki te trzeba by zatrzymywać, ale z powodów technicznych nie dało by się ich uruchomić przed porannym szczytem. Według ministerstwa, zwiększone zużycie prądu do ogrzewania nocą pozwoli rozwiązać ten problem. Przy okazji przełoży się też na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie indywidualnego spalania paliw kopalnych w celach grzewczych.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że opłata dystrybucyjna, tzw. stawka zmienna dla energii, objętej nową taryfą będzie wynosiła 30 proc. dotychczasowej. Stąd wyniknęła konieczność aktualizacji taryf dystrybutorów. Zmiany te będą widoczne w "części dystrybucyjnej" rachunków za energię elektryczną. Koszt samej energii stanowi w nich typowo około połowy kwoty do zapłaty, resztę stanowią opłaty dystrybucyjne, za przesył, podatki, itd.

Jednocześnie rozporządzenie wskazuje sposób obliczenia ilości energii, objętej nową, obniżoną taryfą. Ma to być nadwyżka zużycia w stosunku do ilości energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku.

W nowym rozporządzeniu taryfowym – po wielu latach starań Prezesa Urzędu, jak podkreśliło URE – uregulowano też sprawę wypłaty bonifikat przez przedsiębiorstwa energetyczne za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii w uzasadnionych przypadkach. Dotychczas przedsiębiorstwo wypłacało wynikające z taryfy lub umowy bonifikaty na wniosek klienta. Od 1 stycznia 2019 r. na mocy prawa to przedsiębiorstwo energetyczne w ciągu 30 dni od zdarzenia wypłaci odbiorcy bonifikatę, bez konieczności składania przez niego wniosku. Jednocześnie pojawia się obowiązek zamieszczenia na fakturze wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie. URE przypomniało jednocześnie, że przez 2018 r. obowiązują jeszcze "stare" zasady, a odbiorca, jeżeli domaga się bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych, musi złożyć odpowiedni wniosek.

Źródło: