Ponad 204 tys. złotych na doposażenie bibliotek szkolnych

   • W szkołach w Krośnie zakupione będą nowości wydawnicze i książki
  • Dotację przyznano w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  • Jego celem jest promowanie czytelnictwa poprzez wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek 

Ponad 204 tys. złotych otrzymało miasto na doposażenie bibliotek szkolnych. W 20 krośnieńskich szkołach zakupione będą nowości wydawnicze i książki niebędące podręcznikami. Dotację przyznano w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to wieloletni, ogólnopolski program mający na celu promowanie aktywnych postaw czytelniczych. Jego głównym celem jest promowanie czytelnictwa poprzez wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek szkolnych.

Biblioteki szkolne spełniają ważną misję w edukacji już na poziomie wczesnoszkolnym, co odgrywa kluczową rolę w rozwoju kulturalnym społeczeństwa. Dlatego tak istotny jest zakup książek dla szkół – nie tylko podręczników oraz tytułów wymaganych przez program nauczania, lecz także lektur szkolnych, pozycji ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów, którzy chętnie będą po nie sięgać w czasie wolnym.

Książki powinny być aktualne, dostosowane do obowiązujących wymagań wśród nastolatków, a także zróżnicowane pod względem poziomu trudności, by rozwijać już ukształtowaną potrzebę sięgania po książki i zachęcić osoby wciąż nieprzekonane do czytania.

– Czytanie jest dla umysłu jest jak gimnastyka dla ciała. Przez czytanie książek dzieci nie tylko zdobywają wiedzę potrzebną im w szkole. W książkach znajdują przecież wzorce postaw i zachowań, ale też mnóstwo ciekawych rzeczy, które pobudzają ich wyobraźnię i kreatywność. Sięgając po książki rozwijają swoje zainteresowania. Mam nadzieję, że książki zakupione z tych pieniędzy przyczynią się do rozwijania nawyku czytania książek przez dzieci i młodzież – powiedział Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

– Planowane zakupy książek będą skonsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Będą te uwzględniały potrzeby uczniów niepełnosprawnych – dodaje zastępca prezydenta miasta.

Obok zakupu książek planuje się także realizację akcji promujących czytelnictwo w szkole oraz szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym także z biblioteką publiczną.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd