Zmiany prawne to większe wpływy do budżetu?

 

Jak wynika z raportu PwC „Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych”, rozwiązania prawne, takie jak pakiet paliwowy, energetyczny i transportowy, spowodowały ograniczenie w Polsce szarej strefy w obrocie paliwami. Zgodnie z ustaleniami, rozmiary zjawiska przypominają teraz skalę obserwowaną w innych krajach UE.

– Każdego roku Polska traciła kwoty liczone w dziesiątkach miliardów złotych z powodu nielegalnych operacji podatkowych. Obszarem szczególnie dotkniętym tym problemem był rynek paliw płynnych. Dzięki holistycznemu podejściu wpływy do budżetu pochodzące z podatków w opisywanym obszarze wzrosły w roku 2017 o ponad 15% w porównaniu do roku poprzedniego – wyliczono w raporcie.

Obecnie największym wezwaniem dla polskiej gospodarki jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa w zakresie walki z szarą strefą oraz szerzenie świadomości społecznej.

– Działania prawne doprowadziły do uszczelnienia systemu podatkowego w branży paliwowej i odzyskania miliardów złotych przez Skarb Państwa, ale także spowodowały wzrost zysków legalnie funkcjonujących polskich firm paliwowych – głosi raport.

Źródło: