Matematyka zapewnia lepszą przyszłość?

 

Naukowcy Polskiej Akademii Nauk (PAN) w oficjalnym stanowisku skrytykowali propozycję NIK dla MEN w sprawie zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki. Jak zauważyli, debata wokół programu i metod nauczania matematyki w szkołach jest niezbędna. Nie powinno mieć to jednak związku z wycofywaniem obowiązkowej matury z matematyki, co będzie obniżeniem rangi tego przedmiotu i może „doprowadzić do zapaści cywilizacyjnej” w kraju.

– Z niedowierzaniem przyjęliśmy propozycję zawartą w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącą zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki. Świat idzie szybko do przodu, rozwijają się i zmieniają koncepcje na temat tego, jak i czego uczyć w szkole publicznej, jeśli chodzi o matematykę. To zrozumiałe i taka dyskusja jest w Polsce potrzebna. Obniżenie rangi wykształcenia matematycznego w żadnym stopniu nie przyczyni się jednak do rozwiązania problemu, przed którym stoimy – wskazano w liście otwartym, podpisanym przez 44 dyrektorów instytutów PAN.

Naukowcy PAN zgadzają się, że polskie społeczeństwo boryka się z głębokim kryzysem kultury matematycznej. Jego źródeł dostrzegają jednak w utrzymującym się przez kilkadziesiąt lat brakiem obowiązkowej matury z matematyki.

Matematyka pozostaje cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość – przekonuję naukowcy PAN w liście otwartym.

W odpowiedzi na wniosek NIK w zakresie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki MEN poinformowało, że nie przewiduje zmian w przedmiotach maturalnych.

– Egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty z matematyki oraz egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym to jedyne, rzetelne narzędzia służące weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych. Bez tych narzędzi nie będzie żadnej możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków służących kształceniu – stwierdził MEN.

kup artykuly platne