Uczniowie oraz nauczyciele w Tuluzie we Francji

   • Grudziądzcy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w spotkaniu programu Erasmus+
  • Zorganizowane ono zostało w Tuluzie we Francji
  • To pierwsza wymiana w ramach projektu „Edukacja włączająca i zapobieganie wykluczeniu…” 

Uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum nr 7 wzięli udział w spotkaniu projektowym w ramach programu Erasmus+, które zorganizowano w Tuluzie we Francji.

 

Była to pierwsza wymiana uczniowska w ramach projektu „Edukacja włączająca i zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz przedwczesnemu opuszczaniu edukacji”. Przedsięwzięcie w ramach akcji „Partnerstwo strategiczne szkół”, od 1 września 2016 r., Gimnazjum nr 7 realizuje razem ze szkołami w Sciacca (Włochy), Galati (Rumunia) oraz Tuluzie (Francja). Projekt potrwa do końca sierpnia 2018 r. i ma na celu m.in. wypracowanie narzędzi edukacyjnych promujących tolerancję, naukę akceptacji zróżnicowania etnicznego w Europie oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

 

We Francji uczestnicy projektu zajęli się m.in. opracowaniem broszury informacyjnej na temat tolerancji oraz stworzeniem strony internetowej projektu. Ponadto wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ligii Obrony Praw Człowieka oraz dyskusjach na temat uprzedzeń i stereotypów wobec innych narodowości oraz tolerancji i respektowania praw człowieka w poszczególnych krajach partnerskich projektu.

 

Warto dodać, że na kolejne spotkanie projektowe, które odbędzie się w terminie 1–8 kwietnia w Galati (Gałacz) w Rumunii przygotowuje się kolejna grupa uczniów Gimnazjum nr 7.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd