Spotkanie organizacji oraz władz samorządowych

   • 9 czerwca odbędzie się spotkanie wrocławskich organizacji oraz władz samorządowych
  • Ma na celu wzmocnienie dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń
  • Ważnym punktem będą wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Od godz. 9.00 do 18.00 kompleks przy ulicy Legnickiej 65 (Centrum Sektor 3, Skatepark, Zajezdnia) stanie się miejscem spotkania wrocławskich organizacji oraz władz samorządowych Wrocławia. Udział w spotkaniu zapowiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

 

Spotkanie ma na celu wzmocnienie dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń między samymi organizacjami pozarządowymi oraz samorządem. Kongres będzie miejscem nie tylko dyskusji o najważniejszych celach, ale również okazją do luźnych rozmów, poznania się, nawiązania kontaktów partnerskich. Planowane są też spotkania branżowe. Ważnym punktem będą również wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017–2020 (doradcza instytucja przy prezydencie Wrocławia kształtująca współpracę z NGO, składa się z przedstawicieli organizacji, prezydenta i Rady Miejskiej Wrocławia) prezentacja kandydatów.

Organizatorami wydarzenia są Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.

 

Organizacje pozarządowe (non governmentalorganisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Zalicza się do nich m.in. stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, organizacje kościelne, izby rzemieślnicze i gospodarcze. Według stanu na koniec 2016 r., swoją siedzibę we Wrocławiu miało 4069 NGO. Najwięcej jest stowarzyszeń (58,37%) i fundacji (27,2%).

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd