Pozytywne wstępne szacunki Ministerstwa Rozwoju

   • Ministerstwo Rozwoju opublikowało wstępne szacunki
  • PKB na mieszkańca Warszawy i okolicznych powiatów przekroczy 147% średniej unijnej
  • Pozostała część Mazowsza znajdzie się wśród najsłabszych gospodarczo regionów UE. 

Z początkiem 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie klasyfikacji NUTS, które zakłada nowy podział na jednostki statystyczne. Dotychczas jednostki na poziomie regionów (NUTS 2), których ogółem w UE było 276, w Polsce odpowiadały województwom. Teraz – w efekcie podziału woj. mazowieckiego – ich liczba w naszym kraju wzrośnie do 17.

Od tego momentu Mazowsze formalnie będzie składać się z dwóch jednostek statystycznych: regionu warszawskiego stołecznego, obejmującego m.st. Warszawę wraz z dziewięcioma przyległymi powiatami, i regionu mazowieckiego regionalnego, w którego skład wejdzie pozostała część województwa.

Resort rozwoju poinformował, że prawdopodobnie w przyszłym roku Eurostat ogłosi informacje o PKB w nowym podziale na jednostki statystyczne. Zanim jednak poznamy oficjalne liczby, konieczne będzie dokonanie ponownych przeliczeń dla wszystkich państw Unii Europejskiej.

Jak wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego za wcześniejsze lata, w okresie 2008–2014 Mazowsze było najszybciej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca i jednocześnie najbogatszym polskim regionem (109% średniej unijnej). Dla porównania w regionie Słowacji obejmującym Bratysławę (kraj bratysławski) w 2015 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 188%, w przypadku Pragi było to 178%.

Mimo silnego zróżnicowania pod względem potencjału gospodarczego, głównie za sprawą Warszawy, województwo wyszło z grupy regionów słabiej rozwiniętych, do której trafia najwięcej funduszy unijnych. Dlatego Polska wystąpiła z wnioskiem o podział regionu na dwie jednostki statystyczne NUTS 2, aby otrzymać większe środki unijne po 2020 r. Decyzję w tej sprawie podjęła Komisja Europejska.

Rzeczniczka prasowa mazowieckiego urzędu marszałkowskiego Marta Milewska powiedziała PAP, że władze samorządu województwa decyzję o podziale przyjęły „z radością i ulgą”.

– Gdyby do tego nie doszło, po 2020 r. Mazowsze byłoby statystycznie zbyt bogate, aby móc liczyć na poważne wsparcie z UE – podkreśliła Milewska.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, które korzysta ze specjalnego wsparcia w ramach programu Polska Wschodnia, zauważył, że część województwa mazowieckiego niczym się nie różni od poziomu rozwoju Polski wschodniej.

– Dobrą decyzją był statystyczny podział województwa mazowieckiego na Warszawę i Mazowsze jako takie; (…) wschodnia część województwa mazowieckiego to też część, która jest naprawdę słabo rozwinięta i niczym się nie różni od poziomu rozwoju w Polsce wschodniej – podkreślił w rozmowie z PAP.

Zapytany, czy Mazowsze bez Warszawy ma w przyszłości szanse na korzystanie z programu Polska Wschodnia, odpowiedział, że taka decyzja może zapaść jedynie na poziomie kraju członkowskiego.

– Rząd zdecyduje, jak będzie wyglądał obszar, którym zostanie objęta – dziś mówimy umownie – Polska wschodnia. Na pewno będzie to pięć województw, które do tej pory są, i być może obszar skorygowany o wschodnie części województwa mazowieckiego. Z takimi postulatami i z takim myśleniem spotkałem się przed kilkoma laty, sam go też głoszę i popieram – powiedział.

Ortyl jako członek polskiej delegacji do Komitetu Regionów UE, unijnego organu doradczego skupiającego samorządowców ze wszystkich państw członkowskich, zabiega w Brukseli o wsparcie unijne po 2020 r., czyli po zakończeniu obecnego rozdania środków UE.

Jak podkreślił, wszyscy polscy marszałkowie województw w stanowisku podjętym przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP i przekazanym Komitetowi Regionów UE zaapelowali o kontynuację polityki spójności, w ramach której do Polski trafiają fundusze unijne.

Według Ortyla ważne jest położenie nacisku na interwencję terytorialną, która ma wyrównywać szanse słabszych regionów, takich jak Podkarpacie.

– Brak kontynuacji tej interwencji mógłby spowodować, że otwarte projekty, otwarte działania, które nie będą rozwijane w kolejnej perspektywie, mogłyby nie dać efektu rozwojowego – uważa Ortyl.

Marszałkowie województw przekazali w Brukseli swoje stanowisko dotyczące przyszłości polityki spójności sekretarzowi stanu w kraju związkowym Saksonia-Anhalt Michaelowi Schneiderowi, który przygotowuje opinię Komitetu Regionów na temat pomocy unijnej po 2020 r.

11 maja opinia zostanie poddana pod głosowanie samorządowców z całej UE, a następnie jako oficjalne stanowisko unijnych samorządów trafi do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl