Opieka zastępcza dla dzieci

 

Jak wynika z doniesień z rozmów strony rządowej z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli planujących strajk, protest może okazać się nieunikniony.

– Negocjacje zawieszono do piątku do godz. 8.00. Rząd zaprezentuje nową propozycję, ustosunkujemy się również do propozycji strony społecznej – komentowała po kolejnej turze rozmów wicepremier Beata Szydło.

Jak zorganizować czas dzieci w czasie ewentualnego strajku nauczycieli? Część szkół ma zamiar zorganizować opiekę zastępczą dla swoich uczniów i poprosiło rodziców o złożenie deklaracji w zakresie takiej potrzeby. W wielu miejscowościach propozycje zajęć opiekuńczych zgłosiły również instytucje samorządowe, jak domy kultury, biblioteki i ośrodki sportowe.

– Aby zapewnić całkowitą opiekę dla 70 tys. uczniów, potrzeba kilka tysięcy ludzi zastępujących nauczycieli. To niewykonalne. Będziemy jednak minimalizowali skutki protestu – ocenia zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Na rynku pojawiają się również komercyjne oferty tzw. „półkolonii strajkowych”, oferujących zorganizowaną opiekę dla dzieci w czasie strajku nauczycieli.

– Inna opcja to urlop na żądanie. W przypadku dzieci poniżej 8. roku życia rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy na zasadach podobnych jak w przypadku choroby dziecka. Przysługuje on opiekunom w związku z opieką nad dzieckiem, którego placówka została nieoczekiwanie zamknięta. W ciągu roku mamy prawo do 60 dni nieobecności w pracy z powodu takiego właśnie nagłego zamknięcia. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą świadczenie wypłaci ZUS – informują eksperci prawa pracy.

Jak wynika z danych MEN, głosy w referendach strajkowych oddano w 58,7% szkół. Według Państwowej Inspekcji Pracy spory zbiorowe prowadzi jednak 42,76% placówek.

kup artykuly platne