PKP i PFRON przychodzą z pomocą

 

Prezes PKP Krzysztof Mamiński i zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Tomasz Maruszewski podpisali porozumienie, które zakłada przystąpienia do pilotażowego programu „Praca – Integracja”, a także szkolenie pracowników w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnością, dostosowanie serwisów internetowych oraz aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

– Spółka podpisała również deklarację przystąpienia do programu Dostępność plus, co oznacza równość dla wszystkich w dostępie do tego, co jest nam potrzebne na co dzień. To nowoczesne dworce, które umożliwiają obsługę osób praktycznie ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Oczywiście to jeszcze nie wszystkie dworce. Zaczęliśmy ten program, ale jesteśmy głęboko przekonani, że najbliższe kilka lat doprowadzi do tego, że tak będzie to realizowane – przypomniał prezes PKP Krzysztof Mamiński.

W wyniku podpisania porozumienia w PKP można spodziewać się wymiany taboru, dostosowania punktów informacji pasażerskiej i okienek kas dla niepełnosprawnych i całodobowej pomocy personelu dworców dla osób niepełnosprawnych.

– Praca jest to element bardzo istotny w życiu każdego człowieka, osoby niepełnosprawne, jeżeli już tą pracę mogą świadczyć, są bardzo lojalnymi i solidnymi pracownikami – dodał zastępca prezesa PFRON Tomasz Maruszewski.

Źródło: