Na sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę

   • Rada Miejska w Suwałkach powiększyła Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną
  • Tereny są przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz częściowo usługowo-produkcyjną
  • Nowych grunty w strefie to efekt rosnącej atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

Na wniosek prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie 23 głosami za przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Miasta Suwałki.

– W związku z rosnącą atrakcyjnością inwestycyjną Miasta Suwałki znajdującą swoje potwierdzenie w kolejnych sprzedażach gruntów na terenie Podstrefy Suwałki występujemy do Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z propozycją objęcia granicami strefy nowych gruntów będących własnością miasta – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Rada Miejska w Suwałkach wyraziła zgodę na objęcie strefą działek o łącznej powierzchni 14,5005 ha, które zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach są przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz częściowo na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej, składów i magazynów.

Grunty są uzbrojone i przylegają do terenów SSSE – znajdują się pomiędzy ulicami Wojska Polskiego II i Dubowo.

– W chwili obecnej dziewięć dużych inwestycji jest już na różnym etapie realizacji w podstrefie Suwałki Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oprócz największej inwestycji w branży meblarskiej w Europie – firmy Tanne wartej ok 700 mln zł – prowadzone są inne przedsięwzięcia inwestycyjne, które w efekcie dadzą nowe miejsca pracy w Suwałkach – tłumaczy Prezydent Suwałk – Dlatego też musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i starać się ich zachęcić do tego by inwestowali właśnie w naszym mieście – podsumowuje Renkiewicz.

Najnowsze pozwolenia na budowę wydane w 2017 roku to rozbudowa hali produkcyjnej firmy Padma Art., budowa węzła betoniarskiego przez firmę Kruszbet, budowa budynku produkcyjno-magazynowego firmy Getaks oraz budowa budynku sprzedażowego i serwisowego samochodów ciężarowych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd