Poprawa estetyki miasta poprzez egzekwowanie przepisów dot. utrzymania czystości

   • Od 16 marca do 27 kwietnia Straż Miejska w Grudziądzu przeprowadziła akcję „Posesja”
  • Miała na celu egzekwowanie od właścicieli i zarządców nieruchomości przepisów czystości
  • W ramach przeprowadzonej akcji strażnicy rewirowi skontrolowali 723 nieruchomości 

Od 16 marca do 27 kwietnia Straż Miejska w Grudziądzu przeprowadziła akcję „Posesja”. Celem przedsięwzięcia była poprawa estetyki miasta poprzez egzekwowanie od właścicieli i zarządców nieruchomości przepisów związanych z utrzymaniem czystości.

W ramach przeprowadzonej akcji strażnicy rewirowi skontrolowali 723 nieruchomości na terenie gminy-miasto Grudziądz, zwracając uwagę na czystość na terenie i w obrębie posesji (podwórza, piwnice, chodniki itp.) oraz na wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy posesji.

W wyniku kontroli stwierdzono 92 nieprawidłowości, spośród których 44 dotyczyły zanieczyszczonych podwórek, a 18 – braku porządku wokół posesji, w szczególności zaśmieconych chodników. W 30 przypadkach posesje nie były wyposażone w numery porządkowe.

Strażnicy wydali właścicielom nieruchomości, zarządcom i administratorom 92 polecenia posprzątania terenu posesji i wyposażenia nieruchomości w numer porządkowy w określonym czasie. Polecenia zostały wykonane i nieprawidłowości zostały usunięte.

Ponadto celem przeprowadzonej akcji było poznanie przez strażników rewirowych swojego rejonu poprzez ustalenie właścicieli nieruchomości, zwiększony kontakt z mieszkańcami i aktywność w swoim rejonie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd