Sprawdzała wiadomości uczniów z zakresu ekologii i ochrony przyrody

   • Rozstrzygnięto I rundę Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła–Ekoprzedszkole
  • W teście wiedzy rywalizowało 40 zespołów uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
  • Uczniowie mieli do napisania test składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie rozstrzygnięto I rundę Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła–Ekoprzedszkole 2017. W pierwszym z pięciu etapów Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego – teście wiedzy – rywalizowało 31 zespołów uczniów ze szkół podstawowych i 9 drużyn ze szkół gimnazjalnych. Uczniowie mieli do napisania test składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i  opradzkiego Parku Krajobrazowego.

W kategorii szkół podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa z Borzęcina Dolnego. Na kolejnych miejscach uplasowały się Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej. Wyróżniono szkoły w Przyborowie, nr 5 w Chrzanowie oraz „podstawówkę” z Mochnaczki Wyżnej.

 

Wśród gimnazjalistów, po raz drugi z rzędu, test wiedzy najlepiej napisali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie. Kolejne miejsca zajęli: Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie oraz Publiczne Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Borzęcinie.

– Cieszy frekwencja i zaangażowanie szkół uczestniczących w naszym projekcie – przyznaje Piotr Kania, dyrektor GOK Borzęcin, współorganizator konkursu. – Warto podkreślić, że do złożonego z pięciu części Projektu zgłosiło się 121 placówek oświatowych z Małopolski, w tym 76 przedszkoli, 37 szkół podstawowych oraz 9 gimnazjów z kilkunastu powiatów regionu: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego, suskiego oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Dziś w Borzęcinie rozstrzygnęliśmy etap pierwszy, przed kilkoma dniami etap II i V. Ocena III i IV rundy jeszcze przed nami – dodaje.

 

Nad prawidłowym przebiegiem pierwszego etapu Projektu czuwała powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty komisja jury w składzie Bożena Nowak – wizytator, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Agnieszka Kuk-Masiuk – Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Krzysztof Musiał – reprezentant Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Zespołu Szkół w Tarnowcu, Mieczysława Seruś – nauczyciel Zespołu Szkół w Tarnowcu, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Gimnazjum nr 6 w Tarnowie i Szkoły Podstawowej nr 14 w Tarnowie, Piotr Kania – Dyrektor Ośrodka Kultury w Borzęcinie – przewodniczący jury.

Organizatorem Projektu są Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym. Patronat sprawują Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak  oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

– Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim, którzy zorganizowali I część Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2017 – komentuje Cecylia Czaja, pomysłodawczyni konkursu. – Szczególnie gorąco pragnę podziękować Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie Piotrowi Kani, z którym współpracuję od dziesięciu lat tworząc Ekoszkołę. Dziękuję Bożenie Nowak, wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie za współpracę w organizacji Projektu. Moje podziękowania kieruję pod adresem patronów, sponsorów oraz wszystkich zaangażowanych szkół i przedszkoli. Bardzo ważną sprawą jest dziś budowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat po to, aby to wielkie i piękne dziedzictwo jakim jest otaczająca nas przyroda przekazać w dobrym stanie kolejnym pokoleniom – dodała.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd