Do zostania rodzicem zastępczym zachęca ambasadorka kampanii Sylwia Gruchała

   • „Podziel się domem” to kampania gdańskiego MOPR-u i partnerów
  • W jej ramach 20 kwietnia odbędzie się dzień otwarty ośrodków adopcyjnych
  • Ambasadorką kampanii jest medalistka olimpijska florecistka Sylwia Gruchała 

„Podziel się domem” to kampania gdańskiego MOPR-u i partnerów. Do zostania rodzicem zastępczym zachęca ambasadorka kampanii Sylwia Gruchała, florecistka i medalistka olimpijska. 20 kwietnia odbędzie się dzień otwarty ośrodków adopcyjnych, podczas, których specjaliści gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielać będą porad i konsultacji. Masz wielkie serce, empatię i uwielbiasz dzieci? Chcesz pomagać? Przyjdź na dzień otwarty i dowiedź się, jak zostać rodzicem zastępczym.

W ramach czwartkowej akcji, w godzinach od 8.00 do 18.00 na pytania dotyczące m.in. możliwości założenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, uregulowań prawnych, finansowych odpowiedzą psycholodzy, prawnicy i specjaliści pracy z dzieckiem i rodziną z Fundacji dla Rodziny, Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz MOPR w Gdańsku.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.Gdańskie dzieci potrzebujące wychowują się w 368 rodzinach zastępczych oraz 15 rodzinnych domach dziecka. Przebywa w nich łącznie blisko 600 dzieci. Zainteresowani założeniem zwykłej rodziny zastępczej, by uzyskać status muszą przejść 12-tygodniowe, bezpłatne szkolenie, przygotowujące do roli rodzica dla dziecka z bagażem doświadczeń. Kandydaci chcący założyć rodzinę zawodową lub rodzinny dom dziecka dodatkowo, 8-tygodniowe, specjalistyczne.

– Apelujemy do gdańszczan, którzy mają odwagę podzielić się swoim wartościowym życiem, o otwarcie swojego domu dla potrzebujących maluchów – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Bycie rodzicem jest czymś najpiękniejszym. To wielki dar i bogactwo. Podziel się domem, daj szansę dzieciom na szczęście, by mogły je dzielić dalej z innymi.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd