Zmiany klimatu kłopotem dla miast

 

Jak wynika z analiz zespołu opracowującego Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa), w Polsce zamiast równomiernych opadów, życiodajnych dla gleby, pojawiają się gwałtowne i krótkotrwałe deszcze trwające od 5 do 180 minut. To tylko jedne z wielu następstw zmian klimatu, obok susz, nieurodzajów czy niskiego poziomu rzek, składających się na trend pustynnienia. W efekcie dla samorządów oznacza to problemy związane z urbanizacją zabetonowaniem miast, które ogranicza naturalne wsiąkanie opadów w glebę.

– Na przestrzeni ostatnich 30 lat zauważalnie zmieniła się struktura opadów w kraju. 80% opadów maksymalnych obserwujemy w miesiącach letnich, od czerwca do sierpnia. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, dominują deszcze gwałtowne i krótkotrwałe, które są odpowiedzialne za występujące okresowo podtopienia i powodzie. Sytuacja hydrologiczna w Polsce pozostawia wiele do życzenia – ocenia ekspert ds. wód opadowych w RETENCJAPL Andrzej Osiński.

Naukowcy i eksperci wypracowali rozwiązanie, które powinno pomóc samorządom w efektywniejszym zagospodarowaniu wodami opadowymi.

– Inteligentne zarządzanie gospodarką opadową to dobry punkt wyjścia dla poprawienia sytuacji hydrologicznej w miastach i na obszarach wiejskich. Kluczem jest inwentaryzacja systemów i zaplanowanie odpowiednich działań w oparciu o wiarygodne dane dotyczące opadów. Perspektywa zmian klimatu to całkowicie nowe wyzwania dla samorządów. Przygotowanie się do współpracy z naturą – od wiarygodnych danych poprzez odpowiednie strategie aż po inwestycje – będzie jedną z najważniejszych kwestii, jakie wpłyną na jakość życia mieszkańców w najbliższych latach – mówi Osiński.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl


kup artykuly platne