Ponad połowa ankietowanych przez CBOS popiera pomysł resortu nauki

   • MNiSW wprowadza nowe zasady finansowania instytucji naukowych
  • CBOS zbadał reakcje mieszkańców Polski na nowy pomysł resortu
  • Polacy są za graniczeniem liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza nowe zasady finansowania instytucji naukowych, ustalające limity liczby studentów przypadających na jednego wykładowcę. Jeśli stosunek liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów będzie zbytnio odbiegał od przyjętego optimum (1:11–13), skutkiem ma być zmniejszenie ministerialnej dotacji. Ma to na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków kształcenia.

Przyjęte rozwiązanie popiera ponad połowa (55%) badanych przez CBOS. Sondażownia zwraca uwagę na wysoki, bo sięgający 21% odsetek badanych niepotrafiących ustosunkować się do tej kwestii.

Ten projekt największe uznanie zdobywa wśród najmłodszych badanych (62% poparcia w grupie wiekowej 18–24 lata), a także wśród osób mających własne doświadczenia z systemem kształcenia wyższego: posiadających wyższe wykształcenie (70%), uczniów i studentów (70%) oraz specjalistów i kadry kierowniczej (70%).

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl