72% z nas niechętnych wobec imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki

 

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, 72% Polaków niechętnie odnosi się do przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Jednocześnie za przyjęciem uchodźców z terenów konfliktu zbrojnego na Ukrainie opowiada się 56%.

– 60% Polaków jest przeciwnych napływowi migrantów do naszego kraju. Niemal 29% uważa, że uchodźców powinniśmy przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swoich krajów. Tylko 5% jest zdania, że powinniśmy pozwolić na swobodne przybywanie i osiedlanie się uchodźców – głosi komunikat CBOS.

Co ciekawe, Polacy z ponad półmilionowych miast deklarują większą przychylność wobec osiedlania się uchodźców. Niechęć wyrażają natomiast częściej mieszkańcy wsi (73%), robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani (77 i 78%), osoby zatrudnione w prywatnych gospodarstwach rolnych (78%), respondenci gorzej wykształceni oraz identyfikujący się z prawicą.

Ogółem, niemal trzy czwarte Polaków (72%) jest niechętnych napływowi migrantów spoza Europy, a niemal co piąty (22%) zalicza się do zwolenników przyjmowania migrantów napływających do Unii Europejskiej. Inny jest stosunek mamy jednak do udzielenia azylu Ukraińcom z terenów objętych napływowi migrantów. Za ich przyjęciem opowiada się ponad połowa badanych (56%).

– Można też przypuszczać, że Polacy jako naród raczej jednolity religijnie żywią większą niechęć do migrantów-muzułmanów niż uchodźców ogółem – czytamy w komunikacie CBOS.

Źródło: