Rekordowo dobre dane GUS

   • Główny Urząd Statystyczny opublikował bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej
  • W maju 2017 r odnotowano wyraźną poprawę nastrojów konsumenckich
  • Tendencje konsumpcji o 3,9% wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca 

W maju 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, odnotowano wyraźną poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 3,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 3,1, najwyższym w historii badania.

Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 8,%) oraz oceny przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 5,8% i 4,0%).

W porównaniu do maja 2016 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 9,8%. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 3,7%. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 0,6, najwyższym w historii badania.

Również na wzrost wartości WWUK wpłynęły wszystkie jego składowe, a zwłaszcza oceny dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 5,8% i 5,1%.). W maju br. WWUK osiągnął wartość o 8,3%. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2016 r.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl