Zajęcia zorganizowane w czeskich Palkovicach

   • 25 kwietnia dzieci z Publicznego Przedszkola w Kobiernicach spotkały czeskich rówieśników
  • Polsko-czeskie przedszkolaki wzięły udział w zajęciach ruchowych ze ścieżką dotykową
  • Wykorzystano również przyrządy do terapii sensorycznej, a także kształtowania motoryki 

25 kwietnia dzieci z Publicznego Przedszkola w Kobiernicach wzięły udział we wspólnym spotkaniu organizowanym w czeskich Palkovicach. Tym razem zajęcia odbywały się w oparciu o scenariusz z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, w jakie zaopatrzona została dzięki realizacji wspólnego projektu placówka w Palkovicach.

 

Polsko-czeskie przedszkolaki wzięły udział w zajęciach ruchowych, do realizacji których wykorzystana została ścieżka dotykowa i przyrządy do terapii sensorycznej, a także w warsztatach z poprawiania i kształtowania sprawności motoryki małej. W tym zakresie, zastosowane zostały urozmaicone pomoce dydaktyczne wykorzystywane w terapii psychologii dziecięcej i oligofrenopedagogiki, a służące do rozwijania koncentracji i logicznego myślenia, takie jak: sortery figur, mozaiki, klocki przestrzenne oraz piasek kinetyczny.

 

W związku z przewodnim hasłem spotkania „Wiosenna łąka”, dzięki sprzyjającej w tym dniu pogodzie, dalsza cześć wspólnych zajęć została zorganizowana na świeżym powietrzu. Przedszkolaki wzięły udział w zabawie rekreacyjnej, podczas której dzieci-pszczółki miały za zadanie nazbierać jak najwięcej papierowych kwiatków i dostarczyć je do kartonowego ula. Zadanie zakończone zostało wspólnym spacerem i obiadem.

 

Realizacja projektu ma za zadanie nie tylko doposażenie obu współpracujących ze sobą placówek, ale również rozwija wzajemne kontakty pomiędzy polsko-czeskimi dziećmi i nauczycielami, a dodatkowym atutem organizowanych zajęć jest to, że dzieci biorą w nich udział razem ze swoimi rodzicami.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd