Szydło zapowiada zmianę w systemie

 

Wicepremier Beata Szydło na spotkaniu z mieszkańcami Kutna, zorganizowanym w ramach trwających w całym kraju dyskusji czołowych polityków PiS z wyborcami, zapowiedziała systemową zmianę w podejściu do opieki i pomocy dla niepełnosprawnych. Przypomniała zgromadzonym mieszkańcom o ostatnich działaniach rządu, w tym projektu nowelizacji kwoty renty socjalnej, i zapowiedziała kolejne zmiany prawne.

– To na pewno nie koniec tej dyskusji. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że przede wszystkim musimy dokonać tutaj zmian systemowych. I praca nad zmianami w orzecznictwie w tej chwili już trwa, ten projekt ustawy będzie niebawem przygotowany i przedstawiony. Ale też chcemy zaproponować taką zmianę, szeroką zmianę systemową, zmianę pewnej filozofii w myśleniu o podejściu do opieki i wsparcia dla osób niepełnosprawnych – przekonywała Beata Szydło.

Jak sugerowała wicepremier, do tej pory w Polsce nie wypracowano jednolitego sytemu pomocy dla niepełnosprawnych.

– Ten system musi być w tej chwili ujednolicony i musi być zmieniony. Musi być zmieniony w taki sposób, żeby nie było takiego zróżnicowania, ponieważ w tej chwili próby zmian dotyczące tylko jednej grupy osób niepełnosprawnych będą powodowały, że pozostałe będą pomijane. Chcemy pracować nad tym, żeby ten system był wspólny, żeby osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi bez względu na to, czy to jest osoba dorosła, czy dziecko, nie były różnicowane – wskazywała wicepremier.

Tym samym poprosiła o zaufanie dla rządu i zrozumienie protestujących w Sejmie rodziców dzieci niepełnosprawnych.

– Dajmy sobie wszyscy trochę czasu i wzajemnego zaufania. Tylko poprzez rozmowę i zaufanie możemy wyjść z problemu, który rzeczywiście jest ogromny. My o tym wiemy, rozmawiamy i chcemy porozumienia. Będzie pełna oferta składana tym środowiskom i wiemy doskonale, że te wieloletnie zaniedbania muszą być wreszcie rozwiązane. I tak się stanie. Tak, jak dotrzymaliśmy słowa w innych sprawach tak i tutaj również dotrzymamy słowa – apelowała Beata Szydło.

Źródło: