Polsko-Białoruskie Forum Miast Partnerskich w ramach projektu „Dyplomacji miast”

   • 27 kwietnia w Gdańsku odbędzie się Polsko-Białoruskie Forum Miast Partnerskich
  • Podczas konferencji zaplanowane są trzy posiedzenia plenarne
  • Organizatorem forum jest Prezydent Miasta Gdańska i Gdański Obszar Metropolitalny 

W ramach projektu „Dyplomacji miast” w czwartek, 27 kwietnia, odbędzie się w siedzibie Rady Miasta Gdańska Polsko-Białoruskie Forum Miast Partnerskich. Podczas konferencji zaplanowane są trzy posiedzenia plenarne: panel samorządowy, panel gospodarczy oraz panel obywatelski przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Organizatorem forum jest Prezydent Miasta Gdańska i Gdański Obszar Metropolitalny. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Współpracy POLSKA-WSCHÓD oraz Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Gdańsku. Ze strony białoruskiej w Forum udział wezmą przedstawiciele Grodna i Powiatu Grodzieńskiego, przedstawiciele miast Połock, Nowopołock, Brześć, a także powiat brzostowicki i wołkowyski. Województwo pomorskie będą reprezentować: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Tczew, Lębork, gminy Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Szemud oraz Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Uczestnicy forum rozmawiać będą na temat nowych możliwości współpracy gospodarczej na poziomie miast i regionów oraz współdziałaniu pomiędzy organizacjami społecznymi na poziomie regionów. Poruszana będzie również problematyka efektywnego zarządzania miastem.

Tematyka Forum została przygotowana w taki sposób, żeby zintensyfikować współpracę na szczeblu regionalnym. Tak, aby każdy z uczestników mógł włączyć się w dyskusję oraz wypowiedzieć się o możliwościach i wyzwaniach stojących przed polskimi i białoruskimi regionami. Działania te przyczynią się do zwiększenia zwykłych kontaktów międzyludzkich pomiędzy społeczeństwami Polski i Białorusi.

W piątek, 28 kwietnia, goście z Białorusi odwiedzą swoje miasta partnerskie. Od 2008 roku dla Gdańska są to Połock i Nowopołock.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd