Jednym z projektów – podnoszący kompetencje i kwalifikacje „Pomysł na siebie”

   • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Łódzi pozyskało środki
  • Udało się uzyskać 1,4 mln złotych środków unijnych w ramach konkursów
  • Ich przeznaczeniem jest realizacja działań dla osób zagrożonych ubóstwem 

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łódź pozyskało w ramach konkursów środki unijne na realizację działań dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Jednym z projektów realizowanych przez Biuro jest projekt „Pomysł na siebie” realizowany w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych wśród zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Łodzi.

Projekt zakłada wsparcie dla 74 osób w wieku od 18 roku życia, m.in. poprzez:  • warsztaty, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe z zakresu sprzedawca, operator wózków widłowych oraz opiekun osób starszych,
  • staże zawodowe dla 54 osób przez okres 4 m-cy,
  • doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy.Wartość projektu to blisko 1.400.000 złotych.

W I edycji projektu wzięło udział 31 osób. Aktualnie trwa II edycja projektu, do której zrekrutowano 43 osoby. Część uczestników II edycji (12 osób) rozpoczęła już staże zawodowe u pracodawców, w branżach i stanowiskach podobnych jak w I edycji.

Dla wszystkich uczestników opracowano Indywidualną Ścieżkę Rozwoju. Wzięli oni również udział w warsztatach umiejętności miękkich i kursie komputerowym. Ponadto przeszli również szkolenia zawodowe oraz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, m.in. z zakresu niebezpieczeństw związanych ze spiralą długów oraz zarządzania budżetem domowym.

Łącznie do projektu na dzień dzisiejszy przystąpiły 74 osoby.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd