Celem budowanie relacji i współpracy pomiędzy instytucjami a lokalnym biznesem

   • Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości zyskało dwóch nowych członków
  • Sanepid oraz inspekcja pracyumożliwią poszerzenie bezpłatnej oferty szkoleniowej
  • Misją stron umowy jest tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości 

Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Gorzowie zyskało dwóch nowych członków; gorzowski sanepid oraz inspekcję pracy. Porozumienie służy budowaniu pozytywnych relacji i lepszej współpracy pomiędzy gorzowskimi instytucjami a lokalnym biznesem. Nowi Partnerzy umożliwią poszerzenie bezpłatnej oferty szkoleniowej kierowanej do lokalnych firm.

Porozumienie z na rzecz rozwoju przedsiębiorczości zostało zawiązane w listopadzie 2015 roku przez 4 instytucje: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miasta. Teraz do tego grona dołączą Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Misją powiększonego grona stron umowy jest tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości i ułatwiającego wykorzystanie dostępnych zasobów, szans i potencjałów otoczenia biznesowego, szczególnie w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Instytucje tworzące porozumienie chcą, aby gorzowscy przedsiębiorcy wiedzieli, że wiele problemów można rozwiązać poprzez wspólny dialog. Przekonują, że chcą im pomagać, szkolić, wspierać i że kontrole nie muszą oznaczać wyłącznie kłopotów i można się do nich przygotować.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd