Jesteśmy 1 643 ha na plusie

 

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS), powierzchnia Polski w roku 2017 powiększyła się.

– W porównaniu z poprzednim rokiem zmianie uległa powierzchnia Polski, która powiększyła się o 1 643 ha. Jest to wynik wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej – głosi komunikat GUS.

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, na podstawie tego rozporządzenia wykonano obliczenia, w wyniku których o 1 159 ha powiększyła się powierzchnia woj. pomorskiego (a w jego obrębie – o 904 ha powiatu puckiego i o 255 ha powiatu nowodworskiego), a o 484 ha – woj. zachodniopomorskiego (miasta na prawach powiatu Świnoujście).

– W odniesieniu do szczebla gminnego przyrost powierzchni Polski dotyczy następujących jednostek w woj. pomorskim: Hel (123 ha), Jastarnia (218 ha), Krokowa (266 ha) i Władysławowo (297 ha) w pow. puckim, Krynica Morska w pow. nowodworskim (255 ha) oraz w woj. zachodniopomorskim – wspomniana wyżej gmina miejska Świnoujście – przekazuje GUS.

Dodatkowo urząd wyliczył, że przyrost powierzchni Polski rzutował również na powiększenie się powierzchni miast i terenów wiejskich – kolejno o 1 045 ha i 598 ha.

Źródło: