Został utworzony na bazie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe

To wynik decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR) dotyczącej nowego celu strategicznego w postaci wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski".

Ukonstytuowanie Funduszu to element powstawania nowej wspólnej platformy efektywnych instrumentów rozwojowych. Przewiduje ona stworzenie grupy kapitałowej, która będzie konsolidowała główne instytucje wsparcia rozwoju gospodarczego w kraju. Taki typ działania ma zwiększyć synergię między podmiotami wspierającymi, a ponadto poprawić efektywność ich działań, wyeliminować powielanie tych samych czynności i - w efekcie - pozwolić w pełni wykorzystać ich potencjał.

– Zależy nam na dobrej integracji działań instytucji, takich jak PARP, ARP, PAIIiZ, KUKE czy BGK, które prowadzą ważne działania rozwojowe. Chodzi o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost innowacyjności, zwiększanie inwestycji, w tym zagranicznych oraz ekspansję polskich firm na międzynarodowych rynkach. Te instytucje to robią, ale każda we własnym zakresie. Dlatego celem Polskiego Funduszu Rozwoju jest integracja funkcji i działań tych instytucji" – zaznaczał w komunikacie wicepremier Mateusz Morawiecki.

W ubiegłym tygodniu zmiana nazwy spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) SA na Polski Fundusz Rozwoju (PFR) SĄ została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

– To wstęp do integracji przez Fundusz instytucji kluczowych dla rozwoju kraju w ramach grupy kapitałowej – podkreśla Ministerstwo Rozwoju.

Jak wynika z informacji podanej przez resort, zarząd spółki ma być wybrany do końca miesiąca. Kompleksowa strategia działania Funduszu powstanie do czerwca.