Polacy coraz bardziej zadowoleni?

 

Z informacji podanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że cykliczne badanie spójności wykazało poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w 2018 roku, w porównaniu do roku 2015. Dodatkowo obserwujemy spadek ubóstwa i stabilizację zaufania do ludzi, które jest miarą kondycji kapitału społecznego.

– Wzrósł odsetek gospodarstw domowych zadowolonych nie tylko ze swoich warunków życia, ale także z życia ogólnie rzecz biorąc – podsumowuje wyniki analiz GUS.

Z wyliczeń GUS wynika, że skala zadowolenia jest różna w zależności od województwa i tego, jaki symptom uznajemy za miarę jakości życia. Przykładowo, ze swojego miejsca zamieszkania najbardziej zadowoleni są mieszkańcy województwa małopolskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego (86–84%), a najmniej – mieszkańcy województwa łódzkiego (71%).

Najwięcej osób ogólnie zadowolonych z jakości życia występuje w województwie wielkopolskim i pomorskim (88–87%), zaś najmniej – w województwie lubelskim i łódzkim (76–77%).

kup artykuly platne