Sprawdź, które z polskich miast może pochwalić się największym lokalnym wskaźnikiem PKB

   • Branżowy serwis sprawdził, w jakim tempie rozwijają się największe polskie miasta
  • Wrocław, Rzeszów i Lublin to najszybciej rozwijające się miasta na przestrzeni ostatnich lat
  • Analizie poddano dane GUS i Eurostatu z lat 2005–2013, dotyczące lokalnego wskaźnika PKB 

Wrocław, Rzeszów i Lublin to najszybciej rozwijające się miasta na przestrzeni ostatnich lat – wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl.

Branżowy serwis rynekpierwotny.pl sprawdził, w jakim tempie rozwijają się największe polskie miasta. Analizie poddano dane GUS i Eurostatu z lat 2005–2013, dotyczące lokalnego wskaźnika PKB odzwierciedlającego wartość wytworzonych dóbr i usług.

Po porównaniu danych z 2005 r. i 2013 r. okazało się, że pod względem wielkości lokalnej gospodarki najbardziej „urósł" Wrocław. Zmiana obliczona dla tego miasta wyniosła aż 86% (49% przy uwzględnieniu ogólnopolskiej inflacji). Analogiczny wzrost całej Polski z lat 2005–2013 to 61% (29% po skorygowaniu o inflację).

Kolejne miejsca pod względem tempa wzrostu gospodarczego (2005 r. – 2013 r.) zajęły: Rzeszów – 81% (45% po wliczeniu inflacji), Lublin – 77% (41%). Poza podium znalazły się Warszawa – 73% (39%), Kraków – 72% (38%), Poznań – 66% (33%) i Gdańsk – 64% (31%).

Jeżeli chodzi o krajowe metropolie, to najniższe tempo wzrostu odnotowano dla Łodzi (58%/27%). Pomimo, że wynik Warszawy z lat 2005–2013 nie był najwyższy, stołeczne miasto utrzymało ogromną przewagę nad pozostałymi ośrodkami miejskimi. Jak podaje rynekpierwotny.pl, w 2013 r. stolica generowała aż 18% krajowego PKB. Porównywalny wynik z Łodzi oraz Krakowa to odpowiednio 3% i 4%.

Portal zwrócił także uwagę na związaną z tempem lokalnego rozwoju aktywność sektora budownictwa mieszkaniowego. Dobra koniunktura gospodarcza zwiększa zainteresowanie budową kolejnych mieszkań.

Najlepszymi wynikami gospodarczymi i dużą aktywnością „mieszkaniówki” cechowały się w latach 2005–2013 takie miasta, jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Rzeszów. Znacznie gorsze wyniki gospodarcze i niewielką aktywność inwestorów mieszkaniowych zanotowano w Częstochowie, Opolu, Katowicach, Szczecinie, Radomiu, Łodzi, Tarnowie, Kielcach oraz Bielsku-Białej.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl