Ciepłe słowa pod adresem rudzian i samego miasta

   • Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Rudy Śląskiej
  • Wizyta miała związek z podpisaniem ustawy o związku metropolitalnym
  • Zdaniem prezydenta miasto jest kwintesencją metropolitalnego zarzewia 

– Ruda Śląska jest kwintesencją tej części Śląska i tego metropolitalnego zarzewia, polegającego na tym, że kilka miejscowości zbiera się razem po to, by współtworzyć lepszą przyszłość – powiedział w Rudzie Śląskiej Prezydent RP Andrzej Duda.

Wizyta prezydenta w mieście miała związek z podpisaniem przez niego ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim w Katowicach.

– Jestem bardzo dumna z tego, że dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu podpisania ustawy o metropolii w województwie śląskim, jest pan w Rudzie Śląskiej – powiedziała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – To historyczny moment. Może to znak, że Ruda Śląska stanie się stolicą metropolii – dodała.

 

Prezydent RP mówił, że podpisana ustawa to szansa dla Śląska.

– Wierzę, że jak wcześniej ze Śląska się czerpało, tak teraz Śląsk zacznie otrzymywać – podkreślał Andrzej Duda. – Ta ustawa zakłada, że gminy, miasta Górnego Śląska i części Zagłębia będą ze sobą razem współpracowały szukając dla siebie najlepszej drogi do rozwoju, wspólnie układając strategie, wspólnie planując po to, by w jak najlepszym stopniu się rozwijać i zaspokajać potrzeby mieszkańców – dodawał.

 

Podczas spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej Andrzej Duda nie szczędził ciepłych słów pod adresem rudzian i samego miasta.

– W Rudzie Śląskiej bezrobocie wynosi nieco ponad 5 proc. To świadectwo tego, jak potraficie inwestować i się tutaj rozwijać. Bo to przecież zasługa także tutejszego drobnego i średniego biznesu, tych którzy tutaj dają pracę – podkreślał.

W czasie prezydenckiego wystąpienia nie mogło zabraknąć także odniesień do górnictwa. – Ruda Śląska to największa gmina górnicza w Unii Europejskiej, a kręcące się koło na szybie kopalnianym to znak rozpoznawczy – powiedział prezydent.

Swój pobyt w Rudzie Śląskiej Prezydent RP rozpoczął od złożenia wieńca pod tablicami na cmentarzu komunalnym w Halembie. Poświęcona są one górnikom, którzy zginęli w katastrofach i wypadkach w kopalni Halemba, a także ofiarom wojen i represji w XX wieku. Następnie udał się do siedziby Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego, gdzie zwiedził ekspozycję muzealną. Kolejnym punktem pobytu Prezydenta Polski w mieście było spotkanie z samorządowcami z Rudy Śląskiej, po którym nastąpiła główna część wizyty, czyli spotkanie z mieszkańcami Rudy Śląskiej.

 

Przed wizytą w Rudzie Śląskiej prezydent Andrzej Duda w Katowicach uroczyście podpisał ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Przypomnijmy, że wcześniej dokument ten 9 marca przyjął Sejm, natomiast tydzień później to samo uczynił Senat. Ustawa określa tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim. Zgodnie z jej zapisami do związku wejdą gminy zamieszkane łącznie przez ponad 2 miliony osób. Tylu też mieszkańców odczuje korzyści związane m.in. z integracją transportu publicznego oraz uporządkowaniem i lepszym wykorzystaniem przestrzeni publicznej.

Utworzenie związku oznacza także wzmocnienie działań dotyczących rozwoju czy promocji. Pieniądze na to mają być zapewnione dzięki 5-procentowemu udziałowi związku w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Kwota ta to około ćwierć miliarda złotych w skali roku.

 

Dzisiejszy pobyt prezydenta Andrzeja Dudy to trzecia w historii Rudy Śląskiej wizyta Prezydenta RP w mieście. Wcześniej byli tu: 5 marca 1935 r. Ignacy Mościcki oraz 22 listopada 2006 r. Lech Kaczyński.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd