Krajowa gospodarka przyspiesza

   • Agencja ratingowa Moody's podwyższyła szacunek PKB Polski na 2017 r.
  • Wzrostowi sprzyjać będzie rosnąca konsumpcja prywatna i tempo inwestycji
  • Ministerstwo Rozwoju wydało komunikat z komentarzem wicepremiera 

W poniedziałkowym raporcie agencja ratingowa Moody's podwyższyła szacunek PKB Polski na 2017 rok do 3,2% rok do roku z 2,9% rok do roku prognozowanych w styczniu. W ocenie agencji, wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyjać będzie rosnąca konsumpcja prywatna i tempo inwestycji.

Ministerstwo Rozwoju wydało w poniedziałek komunikat, zawierający komentarz wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego do najnowszej prognozy agencji Moody's.

– Ocena perspektyw polskiej gospodarki ze strony Moody's jest zbyt ostrożna, wzrost będzie jeszcze wyższy – tak wicepremier Mateusz Morawiecki skomentował podniesienie przez Moody's prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2017 roku. – W naszej ocenie, pomimo istniejących ryzyk oraz utrzymującej się niepewności, których źródła znajdują się w znacznym stopniu poza Polską, ocena perspektyw polskiej gospodarki jest zbyt ostrożna. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych – ocenił, cytowany w komunikacie, wicepremier.

Jego słowa potwierdza ustawa budżetowa, która zakłada wzrost PKB o 3,6%.

Resort rozwoju w komunikacie zwrócił uwagę, że skala rewizji prognoz nie jest duża i zdecydowanie następuje w pożądanym kierunku.

– Poprawa perspektyw ma w naszej ocenie charakter trwały i strukturalny, dotyczy bowiem zarówno konsumpcji, jak i inwestycji – dodał Morawiecki.

MR przypomniało też, że ostatnim czasie prognozę wzrostu PKB do 3,7% podniósł Narodowy Bank Polski i skonkludowało, że różne prognozy wskazują na powszechne przekonanie co do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 roku.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl