Współpraca w formie apelu do wiernych

   • Prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się do metropolity krakowskiego
  • Poprosił o wsparcie w działaniach poprawiających jakości powietrza w mieście
  • Miasto od dwóch lat współpracuje z Kurią, prowadząc wspólne akcje informacyjne 

Prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się do metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego z prośbą o udzielenie wsparcia i pomocy w realizacji działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie.

Miasto od dwóch lat współpracuje z Kurią, prowadząc wspólne akcje informacyjne, dotyczące wymiany pieców węglowych oraz wykorzystania środków z programu osłonowego przeznaczonego dla najmniej zamożnych mieszkańców Krakowa.

 

Prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się do metropolity krakowskiego z prośbą o rozważenie po raz kolejny możliwości odczytania w trakcie Mszy Świętych apelu do wiernych, dotyczącego nowych zasad użytkowania paliw stałych w tym w szczególności węgla i drewna, wprowadzonych 24 kwietnia, uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd