Kluczowy dostęp do leczenia?

 

Jak uważa główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, nowe przepisy antydopalaczowe ostrzej potraktowały producentów i handlarzy substancji psychoaktywnymi, karząc ich jak przestępców narkotykowych, ale też uregulowały sprawy związane z leczeniem uzależnionych.

– Dzięki przepisom antydopalaczowym, które weszły w życie we wtorek, osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych będą miały dostęp do leczenia taki sam, jak inni uzależnieni. Osoby uzależnione same sobie nie poradzą z tym problemem. Muszą mieć nie tylko wsparcie najbliższych, ale również opiekę profesjonalistów, którzy zajmą się leczeniem uzależnionych. Najpierw wyprowadzą ją z twardego uzależnienia, a następnie zmienią jej myślenie tak, żeby nie sięgała ponownie po śmierć – mówi Posobkiewicz.

Główny inspektor sanitarny wskazuje też, że pierwszym skutkiem ustawy może być większa liczba zgłoszeń podejrzeń zatruć substancji psychoaktywnymi zwanych dopalaczami. Dotąd dane trafiały na zasadzie dobrowolności.

–Obecnie każdy podmiot leczniczy, lekarz czy ratownik, będą zobowiązani do zgłaszania tych zdarzeń do inspekcji sanitarnej. Może się komuś wydawać, że tych zatruć będzie więcej, ale będzie to związane z większą zgłaszalnością. Da to realny obraz sytuacji – mówi Posobkiewicz.

Źródło: