Bez kompromisu ws. pedofilii

 

Żadne środowisko nie może iść na kompromis w kwestii pedofilii; Kościół katolicki w Polsce wprowadził w życie system ochrony nieletnich – powiedział PAP rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Według niego konieczna jest narodowa strategia prewencyjna obejmująca wszystkie środowiska.

W piątek, w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja na rzecz przeciwdziałania pedofilii w Kościele "Przerwać milczenie".

Jak podkreśla w rozmowie z PAP rzecznik episkopatu, pedofilia "to jedno z najcięższych przestępstw", dlatego Kościół katolicki w Polsce wypracował i wprowadził w życie system ochrony nieletnich.

Jak poinformował ks. Rytel-Andrianik, w każdej diecezji powołany został delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, do którego można się zwrócić w przypadkach podejrzenia o popełnienie przestępstwa przez osobę duchowną.

"Ponadto funkcjonuje kościelne Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, które monitoruje sytuację i przeciwdziała patologii oraz niesie pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Centrum wdrożyło odpowiednie procedury. Przeszkolonych zostało już około 2 tys. osób, które są przygotowane do niesienia pomocy pokrzywdzonym i prewencji" – podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Zaznaczył, że "liczy się przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży". "Kościół od lat z determinacją powtarza: zero tolerancji dla pedofilii. Poza konsekwencjami prawnymi, osoba dopuszczająca się pedofilii w Kościele ponosi także odpowiedzialność kanoniczną i musi się liczyć z możliwością wydalenia ze stanu kapłańskiego" – powiedział rzecznik KEP.

Dodał, że działania w kierunku ochrony nieletnich episkopat prowadzi "od wielu lat". "Kościół w tej kwestii jest transparentny. Pierwsze wytyczne postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych biskupi przyjęli w 2009 r. Było to jeszcze przed watykańskim okólnikiem Kongregacji Nauki Wiary z 2011 r. do wszystkich katolickich konferencji biskupich na świecie w sprawie opracowania szczegółowych Wytycznych. Następnie w 2012 r. zostały one dostosowane do okólnika Stolicy Apostolskiej" – przypomniał ks. Rytel-Andrianik.

Jak poinformował, obecnie obowiązujący w Polsce dokument został zaakceptowany przez Stolicę Apostolską w 2015 r., a w czerwcu 2017 r. dostosowany do zmian w państwowym Kodeksie karnym.

"Ponadto w 2013 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży, którym został jezuita o. Adam Żak"– zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

"Te działania świadczą o tym, że Kościół absolutnie nie idzie na kompromis w kwestii pedofilii" – podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

"Trzeba przypomnieć, że kościelne regulacje prawne są bardziej restrykcyjne od państwowych. Ochrona obejmuje nie tylko osoby do 15. roku życia, jak w prawie państwowym, ale także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia" – wyjaśnił.

Dodał, że – zgodnie z prawem polskim – przedawnienie karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości nie może nastąpić przed ukończeniem przez pokrzywdzonego 30. roku życia, natomiast w prawie kościelnym następuje po 20 latach od dnia, w którym pokrzywdzony niepełnoletni ukończył 18 lat. Dodatkowo – jak poinformował ks. Rytel-Andrianik – Kongregacja Nauki Wiary może uchylić przedawnienie.

"Tak więc sądzony może być każdy kto w przeszłości dopuścił się nadużyć w tym względzie" – powiedział rzecznik KEP.

Jak zaznaczył ks. Rytel-Andrianik, żadne środowisko nie może iść na kompromis w tej kwestii.

"Potrzeba, aby także inne instytucje wypracowały i wdrożyły procedury mające na celu ochronę dzieci i młodzieży" – podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Dodał, że konieczna jest narodowa strategia prewencyjna obejmująca wszystkie środowiska, które mają kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Źródło: