Promocja wysokich standardów obsługi klienta

  • Rozstrzygnięto konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”
 • XV edycję zwyciężyły Urzędy Skarbowe w Legnicy, Świdnicy i Jaworze
 • Tytuł otrzymało 70 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców 

Urzędy Skarbowe w Legnicy, Świdnicy i Jaworze zwyciężyły w XV edycji konkursu organizowanego przez BCC i Ministerstwo Finansów, którego celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem między administracją skarbową a przedsiębiorcą.

W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy" otrzymało 70 urzędów wskazanych przez przedsiębiorców. Najwięcej było ich w województwie mazowieckim (13), śląskim (7), zachodniopomorskim (6) oraz lubelskim (6).

Podobnie jak w latach ubiegłych, urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały: jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników.

Przedsiębiorcy sugerowali również: • wydłużenie czasu pracy urzędów;
 • zwiększenie liczby miejsc parkingowych;
 • zapewnienie dyskrecji podatnikowi podczas omawiania jego indywidualnych spraw;
 • zwieszenie ilości spraw, które można załatwić przez Internet;
 • organizowanie większej liczby szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie przepisów podatkowych i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wyznaczenie osób do bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą w sprawach pilnych;
 • podawanie więcej informacji zawartych w wezwaniach do urzędu;
 • umożliwienie podejmowania autonomicznych decyzji pracownikom niższych szczebli;
 • skrócenie okresu oczekiwania na interpretację przepisów;
 • umożliwienie obsługiwania biur rachunkowych poza kolejnością.Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl