Panel „Przyszłość PPP w Polsce” na Europejskim Kongresie Gospodarczym

   • Uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach rozmawiali o PPP
  • PPP to nie tylko możliwość zdobycia przez samorządy finansowania dla projektów
  • Dobra realizacja inwestycji w tej formule wymaga jakości, wiedzy i doświadczenia 

Jak podkreślali uczestnicy panelu „Przyszłość PPP w Polsce” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, partnerstwo publiczno-prywatne to nie tylko możliwość zdobycia przez samorządy finansowania dla projektów. Za PPP idzie bowiem jakość, wiedza i doświadczenie.

Zdaniem uczestników dyskusji, jedną z barier dla rozwoju PPP w Polsce jest brak wzajemnego zaufania obu stron. Jednak są w Polsce samorządy, w których ta formuła bardzo dobrze się sprawdza. O doświadczeniach miasta Płock we współpracy z firmą Siemens przy termomodernizacji budynków mówił zastępca prezydenta Płocka Jacek Terebus.

Jak powiedział, miasto dopiero we współpracy z Siemensem osiągnęło efekty w postaci znaczących oszczędności energetycznych zmodernizowanych budynków.

– Przez wiele lat modernizowaliśmy budynki, poprzez zmianę elewacji, wymianę stolarki okiennej, instalacji wewnętrznej. I co z tego? Takie rachunki, jak płaciliśmy przed, płaciliśmy po. Dziś po zrobieniu projektu z firmą Siemens, która przyszła, pokazała nam, jak należy to zrobić, jak powinniśmy zarządzać energią – np. powinniśmy porozmawiać z dyrektorami szkół, z paniami, które sprzątają po południu, z nauczycielami, którzy na przerwach otwierają okna i nie przykręcają grzejników  – mamy znacznie niższe rachunki – mówił wiceprezydent Płocka.

Zdaniem dyrektora Działu Efektywności Energetycznej, Siemens Sp. z o.o., Marka Tobiaciellego, liczba ok. 30–40 projektów samorządowych przygotowanych rocznie do realizacji w formule PPP jest zbyt mała i to przygnębia. Podkreślił, że Ministerstwo Rozwoju wprowadziło już takie rozwiązania prawne, by PPP stało się bardziej przystępne dla samorządowców.

Jak zaznaczył, projekty dotyczące efektywności energetycznej budynków są najprostsze i modelowe, bo nie wymagają złożonych finansowań bankowych. Można je „wymierzyć w jednostkach technicznych”, a więc łatwo o ich weryfikację.

Dlatego właśnie, jego zdaniem, większa ilość projektów PPP w obszarze termomodernizacji budynków będzie papierkiem lakmusowym dynamiki rozwoju PPP w polskich samorządach.

– 50 rocznie – to jest prosta sprawa – ocenił.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl