Miejsce edukacji prezentuje walory przyrodnicze Doliny Liwca

   • Burmistrz Krzysztof Wyszogrodzki wziął udział w otwarciu punktu widokowego
  • Został on utworzony pod nazwą „Sowia Góra – Baza edukacyjna Doliny Liwca”
  • Uroczystość, zorganizowana przez Urząd Gminy Liw, odbyła się 5 maja 2017 roku 

Burmistrz Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki wziął udział w otwarciu punktu widokowego „Sowia Góra – Baza edukacyjna Doliny Liwca”.

 

Uroczystość, zorganizowana przez Urząd Gminy Liw, odbyła się 5 maja 2017 roku. Obecni byli również wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, przedstawiciele powiatu węgrowskiego i lokalni samorządowcy. Nie zabrakło również reprezentantów branży turystycznej, organizatorów spływów kajakowych oraz paralotniarzy z Aeroklubu Siedleckiego.

Na wzniesieniu znajdującym się nieopodal Węgrowa, popularnie zwanym Sowią Górą, zostało utworzone miejsce edukacji, które prezentuje walory przyrodnicze Doliny Liwca – obszaru objętego ochroną Natura 2000.

 

Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Liw, która uzyskała na to zadanie dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała część środków pochodziła z budżetu Gminy Liw.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd