Matematyka zapewnia perspektywy zawodowe

 

Zdaniem ekspertów zdolności w zakresie matematyki to gwarancja, by w najbliższych latach nie martwić się o perspektywy zawodowe i wysokie zarobki. Jednym z największych potencjałów ma zawód quanta, który działa w bankowości, branży finansowej, kredytowej oraz na giełdzie. Jako osoba z wykształceniem matematycznym, statystycznym lub ekonometrycznym pozwala na analizę zbiorów danych i prognozowanie tendencji w ich zakresie.

– W branży finansowej, która opiera się na matematyce, ten zawód nie jest nowością. To quanci aktuariusze liczą rezerwy, tworzą taryfy produktowe, wyliczają ryzyko, rezerwy. W oparciu o dane modeluje się procesy sprzedażowe, likwidacyjne, obsługowe. Bankowość nie istniałaby bez quantów w ryzyku kredytowym, operacyjnym, działach analiz rynku finansowego, danych giełdowych, itd. Nowością jest powszechność łączenia świata analiz i biznesu w coraz liczniejszych aspektach funkcjonowania biznesowego, a także coraz częstsze przekładanie modeli matematycznych, statystycznych na procesy biznesowe – wyjaśnia executive manager w firmie doradztwa personalnego HRK Magdalena Bylinowicz.

Jak przekonują eksperci, każdy obszar biznesowy działa w oparciu o matematykę i interpretację danych liczbowych. Bez analizy danych dotyczących konsumentów czy skuteczności podejmowanych działań nie istniałby również marketing, który uważa się za oparty na kreatywności.

– Oczywiście sama wiedza matematyczna, statystyczna, ekonometryczna nie wystarczy. Konieczna jest wiedza biznesowa, znajomość branży, w której się działa, a także specyfiki rynku. Sfera biznesowa jest jednak łatwiejsza do przyswojenia w trakcie pracy niż zdobycie elementarnej wiedzy analitycznej i tworzenia na jej bazie modeli matematycznych. Oznacza to, że wiedza matematyczna jest podstawą funkcjonowania każdej firmy, w każdym jej aspekcie, nie tylko dziś, ale również w przyszłości – przekonuje ekspertka.

kup artykuly platne