Apel do zarządów mediów publicznych

   • Rada Mediów Narodowych zwróciła się do zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji
  • Zaapelowała o niezatrudnianie byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL
  • Prośba obejmuje także niepodejmowanie z nimi żadnej innej formy współpracy 

Rada Mediów Narodowych apeluje do zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. o niezatrudnianie byłych funkcjonariuszy, pracowników i współpracowników służb specjalnych PRL, a także o niepodejmowanie z nimi żadnej innej formy współpracy mającej wpływ na treść programu.

Taki apel został przyjęty przez RMN w środę. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w kwietniu 1997 roku ustawą obowiązek lustracji objął: prezydenta, parlamentarzystów, osoby pełniące kierownicze stanowiska państwowe, sędziów, prokuratorów i adwokatów, a także szefów mediów publicznych.

Z kolei znowelizowane w 2007 r. przepisy stanowiły, że sprawdzeniu mieli podlegać też m.in. nielustrowani przedtem wszyscy naukowcy i dziennikarze oraz właściciele mediów. W maju 2007 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował m.in. lustrację ogółu dziennikarzy i naukowców (oprócz pełniących funkcje kierownicze).

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl