UW i UJ zajęły ex aequo pierwsze miejsce

   • Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz 18. przygotowała Ranking Szkół Wyższych
  • Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły w nim ex aequo pierwsze miejsce
  • Na trzecim miejscu spośród 168 uczelni uplasowała się Politechnika Warszawska 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, po raz 18. przygotowała Ranking Szkół Wyższych Perspektyw 2017. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły w nim ex aequo pierwsze miejsce. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. W rankingu oceniono 168 uczelni i 68 kierunków studiów.

Na pierwszym miejscu Rankingu Uczelni Akademickich znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, przy czym UW uzyskał 100% we wskaźniku rankingowym, zaś UJ 99,9% Jednak – jak poinformowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – zgodnie z decyzją Kapituły uczelnie, których wskaźnik rankingowy nie różni się o więcej niż o 0,1 punktu procentowego, są klasyfikowane ex aequo.

Trzecie miejsce w Rankingu zajęła Politechnika Warszawska (86%), która awansowała do pierwszej trójki rankingu z zajmowanego w ubiegłym roku czwartego miejsca.

W pierwszej piątce rankingu znalazły się również sklasyfikowane ex aequo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,2%) i Politechnika Wrocławska (82,1%). W najlepszej dziesiątce uczelni uplasowały się jeszcze: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (77,5%), Uniwersytet Wrocławski (73,7%), Gdański Uniwersytet Medyczny (68,2%), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (66,4%), Politechnika Gdańska (65,1%) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (65%).

W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich zwyciężyła, podobnie jak w poprzednich latach, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ze wskaźnikiem 100%. Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet SWPS (79%), na trzecie natomiast awansowała Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (73,5%). W najlepszej piątce znalazły się też: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (67,5%) i Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (59,4%).

Zestawienie przygotowano w oparciu o kryteria takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie. Autorzy rankingu podkreślają, że w tym roku po raz pierwszy zastosowano dwa nowe, ważne wskaźniki. Jednym z nich jest wskaźnik przygotowany w oparciu o badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów”, przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o dane ZUS.

Z kolei wskaźnik „Jakość przyjętych na studia” mierzony jest m.in. wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2016 podjęły studia na pierwszym roku studiów stacjonarnych w danej jednostce.

Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na stronie internetowej.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl