Dziś podpis złoży prezydent Duda

   • Podpis prezydenta Dudy pod aktem ratyfikującym Konwencję AGN
  • Celem zmian możliwość ubiegania się o środki europejskie
  • Warunkiem dostosowanie głównych szlaków wodnych do IV klasy żeglowności 

W dniu dzisiejszym prezydent Andrzej Duda podpisze akt ratyfikujący Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (AGN). Została ona opracowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Genewie 19 stycznia 1996 roku.Istotą zmian, które wejdą w życie po złożeniu sygnatury przez prezydenta, jest zobowiązanie się do dostosowania głównych szlaków wodnych do IV klasy żeglowności (minimum 2,5 m głębokości tranzytowej na szlaku) i – w efekcie – stworzenie możliwości występowania o środki pochodzące z funduszy unijnych, które mają sfinansować inwestycje prowadzące do poprawy żeglowności na polskich rzekach. Celem takich działań ma być rozwój transportu międzynarodowego na terenie śródlądowych dróg wodnych zlokalizowanych w krajach Europy.

Zgodnie z dokumentem w naszym kraju znajdują się 3 międzynarodowe szlaki wodne.Ich stan nie odpowiada jednak minimalnym międzynarodowym standardom żeglowności, określonym w Konwencji AGN. Poprawa ich stanu oraz doprowadzenie do IV klasy żeglowności spowodują, iż szalki te staną się elementami transeuropejskiej sieci transportowej TNT.