Zmiany zgodnie z planem

 

Reforma edukacji stała się faktem i przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem; samorządy dostosowały sieć szkół do nowego ustroju szkolnego, a nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak czytamy w przesłanym PAP komunikacie, minister edukacji narodowej wydała już akty prawne umożliwiające szkołom oraz placówkom prawidłowe i harmonijne rozpoczęcie zajęć od 4 września.

"Dyrektorzy szkół i placówek przygotowali organizację roku szkolnego 2017/2018 na podstawie przepisów wprowadzających nowy system szkolny" - podkreślono w komunikacie.

MEN zapewniło, że przeznaczono adekwatne środki na wdrażanie reformy oświaty. "W tegorocznej subwencji oświatowej uwzględniliśmy dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do 2016 r. o 413 mln zł na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach. Resort edukacji podał, że samorządy otrzymają łącznie dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w wysokości 1,4 mld zł.

Ministerstwo podkreśliło, że działania resortu na rzecz poprawy systemu finansowania oświaty przyniosły już pierwsze efekty w 2016 r. "Zwiększony poziom finansowania oświaty z budżetu państwa pozwolił samorządom zmniejszyć wydatki bieżące na oświatę finansowane z innych źródeł, niż dotacje państwowe na zadania bieżące i subwencja oświatowa. Daje to ok. 220 mln zł oszczędności w skali kraju" - podało MEN.

MEN przypomina, że do 13 października będą przyjmowane wnioski na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

Resort edukacji zwrócił uwagę, że całkowite koszty wprowadzenia reformy "zależą w dużym stopniu od indywidualnych decyzji samorządów". "Przepisy dotyczące nowego ustroju szkolnego zawierają wiele rozwiązań, które umożliwiają wprowadzenie zmian już od roku szkolnego 2017/2018, bez ponoszenia istotnych kosztów" - zaznaczono w komunikacie.

Ministerstwo podkreśliło, że samorządy mają "aż 5 lat na dostosowanie sieci szkół". Dodano, że w okresie przejściowym będą one dysponowały dużą swobodą w organizowaniu ich pracy, mają wiele możliwości ich przekształcania.

MEN zapewniło, że będzie dalej wspierać finansowo samorządy i w kolejnych latach zapewni dodatkowe środki w subwencji: w roku 2018 – 148 mln zł, a w roku 2019 – 243 mln zł.

Ministerstwo przypomina, że w ramach rządowego 3-letniego programu Aktywna Tablica samorządy mogą ubiegać się w 2017 r. o 84 mln zł. W 2018 i 2019 r. do rozdysponowania będzie po 70 mln zł rocznie.

Zdaniem ministerstwa, przyczyną zwolnień nauczycieli jest niż demograficzny i co za tym idzie, zmniejszające się potrzeby kadrowe. Jak podał resort, w ostatnich latach właśnie z tego powodu pracę straciło około 47 tys. nauczycieli.

MEN podkreśliło, że przy wprowadzaniu obowiązku szkolnego dla 7-latków również obawiano się zwolnień nauczycieli. Tymczasem - jak podaje resort - według danych z SIO (z 30 września 2016 r.), liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w ramach ustawy - Karta Nauczyciela wzrosła o 850 w stosunku do roku poprzedniego.

Ministerstwo oświadczyło, że wyniku powstania nowych, kilkunastu tysięcy klas szkół podstawowych wzrośnie zapotrzebowanie na nowe etaty dla nauczycieli.

"W najbliższych dwóch latach szkolnych spodziewamy się zwiększenia liczby nauczycieli o ponad 10 tys. etatów, w wyniku wzrostu liczby oddziałów i godzin nauczania" - podkreślono w komunikacie. Resort zaznaczył, że obecnie w bazie jest ponad 8 tys. ogłoszeń, a prawie 5 tys. to oferty powyżej połowy etatu.

Ministerstwo podkreśliło również, że uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych. MEN podało również, że dopuszczono 178 podręczników do kształcenia ogólnego a sukcesywnie do użytku szkolnego dopuszczane są kolejne.

MEN zaznaczyło, że w przygotowaniu są również podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Źródło: