PZU i PFR kupią akcje od włoskiego UniCredit

   • Zarząd PZU poinformował o zakończeniu negocjacji w sprawie kupna akcji Pekao SA
  • Po transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Pakiet obejmujący 32,8% akcji banku zostanie nabyty za 10,6 mld złotych 

Dziś rano Zarząd PZU poinformował o zakończeniu negocjacji w sprawie kupna pakietu akcji banku Pekao SA przez konsorcjum firmy z Polskim Funduszem Rozwoju. Na zawarcie umowy wyraziły zgodę zarząd i rada nadzorcza, a dokumenty niezbędne do realizacji transakcji z UniCredit zostaną podpisane. Jak twierdzi prezes PZU Michał Krupińskiego, po dopełnieniu formalności PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów, co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy dla różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego. We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla Pekao – zacytowano w komunikacie wypowiedź prezesa PFR Pawła Borysa.

Pakiet obejmujący 32,8% akcji banku Pekao zostanie nabyty łącznie za 10,6 mld złotych – 123 złote za 1 akcję. Zwrot z planowanej inwestycji szacowany jest na 10% w stosunku rocznym.

– Powrót polskiego kapitału do struktury akcjonariatu banku Pekao z pewnością przyczyni się do wzmocnienia stabilności sektora bankowego, a co za tym idzie polskiej gospodarki – ocenił komunikat Mateusz Morawiecki – minister finansów i rozwoju.