47% przedsiębiorców uważa, że lepsza koniunktura nie zwiększa dyscypliny płatniczej firm

 

Zgodnie z komunikatem BIG InfoMonitor, 47% przedsiębiorców nie zauważyło poprawy dyscypliny płatniczej firm mimo poprawy koniunktury gospodarczej. Na dowód swoich twierdzeń przywołują długą listę przedsiębiorstw, które już ponad 60 dni oczekują na zapłatę za towary i usługi.

– Obecnie problemy z uzyskiwaniem należności w ciągu sześciu minionych miesięcy zgłasza 53% przedstawicieli MSP. Oznacza to, że odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów wzrósł. Na przełomie IV kw. 2017 r. oraz I kw. 2018 r. wyniósł on 53% wobec 52% w III kw. zeszłego roku. Mimo że szacunkowy wzrost PKB w ostatnim kwartale 2017 r. przebił 5% r/r, a wzrost gospodarczy w całym minionym roku osiągnął 4,6% i był najwyższy od 6 lat, to zdaniem 47,2% reprezentantów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nie wpłynęło to korzystnie na wzajemne płatności firm – można wyczytać w badaniu BIG InfoMonitor.

– Niska moralność płatnicza wielu przedsiębiorstw, które opóźnianie płatności mają już w DNA, bez względu na to, ile pieniędzy jest na koncie, nie pozwala wielu przedsiębiorcom na optymistyczną ocenę sytuacji – komentuje wyniki badań Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

44,5% badanych przedsiębiorstw uważa, że na rynku wciąż można natrafić na przedsiębiorców, którzy z założenia działają na podstawie kredytowania się kosztem innych firm. Jednocześnie prawie co czwarty mikro-, mały i średni przedsiębiorca twierdzi, że etyka płatnicza nie ma związku z koniunkturą gospodarczą.

– W opinii ponad 29% badanych koszty ogólne prowadzenia biznesu są tak wysokie, że pochłaniają zysk, w związku z czym wynik firmy nie poprawia się – dowodzi raport.

Co więcej, 15% firm oczekujących na płatności twierdzi, że liczba opóźnianych faktur jeszcze wzrośnie, zwłaszcza w branży handlowej.

Źródło: