Przedstawione zostaną propozycje OBO wraz z harmonogramem realizacji programu

   • 17 maja w ostrowskim Ratuszu odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami
  • Będzie ono dotyczyło projektu Zasad Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
  • Do 25 maja będzie można zgłaszać uwagi, wnioski lub propozycje zmian 

17 maja o godz. 17.00 w ostrowskim Ratuszu odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta dotyczące projektu Zasad Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Podczas spotkania przedstawione zostaną propozycje tegorocznego OBO wraz z harmonogramem realizacji programu.

– Wzorem lat poprzednich spotkamy się w Ratuszu, by wspólnie wypracować zasady naszego ostrowskiego budżetu partycypacyjnego. Do tej pory podczas tego typu spotkań padały interesujące wnioski, które później znajdowały miejsce w ostatecznych zasadach OBO. Warto zatem pojawić się w Ratuszu i podzielić swoimi spostrzeżeniami – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W toku konsultacji z mieszkańcami zasad II edycji wprowadzona została możliwość zgłaszania zadań w kategorii zadań tzw. „dużych” o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 250 000 zł brutto oraz kategorii zadań tzw. „małych” o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 25 000 zł brutto.

Spotkanie odbędzie się w ramach trwających od 4 maja 2017 roku konsultacji społecznych dotyczących tego narzędzia pozwalającego ostrowianom mieć bezpośredni wpływ na wydatkowanie środków z miejskiego budżetu. Do 25 maja będzie można zgłaszać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą je przekazywać za pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego. Formularz można przekazać:

1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce: „Konsultacje społeczne”;

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne”;

3) faksem na nr (62) 591-82-06;

4) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (istotna jest data wpływu);

5) bezpośrednio w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pokój 122;

6) w trakcie spotkania konsultacyjnego 17 maja 2018 r. w ostrowskim Ratuszu.

Projekt Zasad Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz formularz zgłaszania uwag, wniosków i propozycji zmian są dostępne na stronie internetowej w zakładce: „Konsultacje społeczne” oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego, al. Powstańców Wielkopolskich 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, pokój nr 122.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd