Nowe priorytety polityki migracyjnej

 

Opracowanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wynikającej z niej kompleksowej polityki migracyjnej rządu to – z uwagi na niekorzystne trendy demograficzne – jedno z najważniejszych. Niewielki przyrost naturalny, a także proces starzenia się społeczeństwa, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym i znacząca liczba Polaków przebywających za granicą są coraz bardziej widoczne w postaci niedoborów na rynku pracy.

Sytuacja jest niepokojąca tym bardziej, iż obecnie rynek pracy opuszczają roczniki pochodzące z lat wyżu demograficznego (lata 50., niemal 800 tysięcy urodzeń rocznie), jednocześnie wchodzą na niego roczniki niżowe z lat 90. (mniej niż 400 tysięcy urodzeń na rok). Oznacza to, że w do roku 2020 będzie na nim o niemal 590 tysięcy osób w wieku produkcyjnym mniej, a w kolejnych latach ta dysproporcja nasili się jeszcze bardziej. W efekcie – jak wskazują specjaliści rynku pracy – w 2030 roku pracodawcy będą mieli problemy z pracownikami na co piątym stanowisku, ponieważ potrzebnych będzie 20 milionów pracowników, choć na rynku pracy będzie dostępnych 16 milionów osób.

– W obliczu tych wzywań aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo nie wystarczy. Nasza gospodarka już teraz potrzebuje pracowników spoza Polski, a w przyszłości będzie ich potrzebować coraz więcej – stwierdza Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Nowe aspekty polskiej gospodarki mają zostać odzwierciedlone w „Priorytetach społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej” Rady Ministrów. Zgodnie z zapowiedziami, dokument będzie gotowy w połowie roku.

Źródło: