Unikniemy podwyżek cen prądu?

 

Jak udało się ustalić podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zostanie utworzony zespół roboczy, który doradzi ministerstwu energii możliwe rozwiązania pozwalające uniknąć podwyżek cen prądu w przyszłym roku. W efekcie samorządy mają wskazać kandydatów do zespołu ekspertów, mających na bieżąco analizować wpływ podwyżek cen prądu na sytuację w gminach.

– Konkluzją spotkania jest propozycja strony samorządowej przyjęta przez ministerstwo energii powołania roboczego zespołu przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – potwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Jak wskazuje uczestniczący w ustaleniach starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, sytuacja samorządów jest zróżnicowana, ponieważ niektóre z gmin zakończyły postępowania przetargowe, inne mają zamiar przeprowadzić przetargi dostaw energii elektrycznej dopiero w przyszłym roku.

– Te samorządy, które już przeprowadziły przetargi, są związane umową. I tu głównie powstaje problem ustawy o zamówieniach publicznych. Strona samorządowa miała jedno zadanie, żeby w tych pracach ministerstwa energii, które są ważne również dla samorządów, potraktować nas jako tych, którzy chcą doradzić. Administracja jest jedna, a na końcu jest odbiorca końcowy – czy to indywidualny, czy ten, który będzie otrzymywał produkty świadczone przez samorząd, to są ci sami ludzie – zaznaczył Edmund Kaczmarek.

kup artykuly platne