Wybory samorządowe dają poczucie władzy 59% z nas

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, uważamy wybory samorządowe za najważniejsze. Dają one poczucie władzy i wpływ na sprawy lokalne 59% z nas.

Ankietowani określali ważność wyborów według skali 1–10. Wybory samorządowe uzyskały najwyższą średnią ocen – 7,34. Nieco niżej oceniono wyborów prezydenckich – na 7,01. Wybory parlamentarne określono jako ważne na poziomie 6,72 punktów. Najmniej ważne według badanych okazały się wybory do Parlamentu Europejskiego – 5,64 punktów.

Wybory samorządowe jako najważniejszą drogę do odczuwania poczucia władzy obejmującego sprawy lokalne (co najmniej 9 punktów) oceniło 43% ankietowanych. 38% dostrzegło bardzo duże znaczenie wyborów prezydenckich, 35% – parlamentarnych, a 24 % – do PE.

– 38% badanych uważa, iż od ludzi takich jak oni, nie zależy ani to, co się dzieje w skali ogólnopolskiej, ani na poziomie lokalnym. Poczucie wpływu zarówno na sprawy krajowe, jak i lokalne ma 30% badanych, a 29% uważa, że ich podmiotowość obywatelska realizuje się tylko na poziomie lokalnym –wskazuje CBOS.

Źródło: 

kup artykuly platne