Jak oceniamy prezydenta, sejm i senat?

 


W ostatnich badaniach przeprowadzonych przez CBOS samorząd terytorialny uzyskał najwięcej pozytywnych opinii w rankingu zaufania. Najszybciej w rankingu uznania traci prezydent Andrzej Duda – jego działania pozytywnie ocenia 60% ankietowanych, a liczba niezadowolonych z jego pracy wzrosła do 28 % (to 3-procentowy spadek od ostatniego badania).

Na drugim miejscu od końca znalazł się sejm z poparciem na poziomie 30% oraz negatywnymi ocenami w wysokości 53%. 17% badanych nie miało zdania na temat pracy izby niższej polskiego parlamentu. Senat ma natomiast pozytywną opinię u 31% respondentów (wzrost o 3%). Negatywną ocenę wystawiło mu 45% badanych (spadek o 2%). Zdania na temat działań senatu nie miało 24 % ankietowanych (spadek o 2%).


Samorządy, niekwestionowany lider w rankingu zaufania, otrzymały 72% pozytywnych opinii, co oznacza wzrost o 2%. Niezadowolonych z pracy samorządu jest jedynie 17% respondentów (spadek o 3%).